Peter Scherhaufer

režisér (20 rokov od skonania, narodený 31. 7. 1942)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A