Peter Himič

dramaturg, pedagóg, riaditeľ ŠD Košice (50 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A