Pavol Braxatoris

libretista (110 rokov od narodenia, zomrel 19. 1. 1980)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A