Oľga Letenajová

Oľga Letenajovú už v mladosti lákali netradičné tanečné formy a postupy. Začínala ako tanečnica v Experimentálnom štúdiu moderných foriem tanca (1971). V roku 1979 absolvovala odbor tanečná pedagogika na HTF VŠMU a už počas štúdií (1976) stála pri zrode Tanečného divadla Bralen. Ako tanečná pedagogička a členka umeleckej rady divadla (až do roku 2000) prispela k rastu technickej, remeselnej i choreografickej úrovne súboru a jeho následnej profesionalizácii. Popri tom sa intenzívne venovala podpore a rozvoju amatérskej tanečnej scény.

Ako pracovníčka Osvetového ústavu v Bratislave (1981 - 1991) zabezpečovala celoslovenské festivaly, semináre, školenia i metodické materiály pre moderný scénický a detský nefolklórny tanec. N

V roku 1989 nastúpila ako odborná asistentka pre techniky moderného tanca. na HTF VŠMU. Absolvovala odborné kurzy a školenia v zahraničí (Drážďany, Londýn, Viedeň). K najdôležitejším patrilo štúdium (1995 –1996) a získanie odborného certifikátu na The Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku.

Popri výchove budúcich profesionálov na VŠMU sa venuje aj tanečnému dorastu na ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu (2001) a Súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu (2004) v Trnave. Externe pedagogicky pôsobila na Tanečnom konzervatóriu v Bratislave (1987-1988), Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici (2000 – 2001), dlhodobo spolupracovala s FTVŠ Bratislave a cyklicky sa vracia na Súkromné tanečné konzervatórium v Košiciach a Letné školy tanečné v Bratislave a Luhačoviciach.

V zahraničí pedagogicky pôsobila v Nemecku (viacročná cyklická spolupráca s Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz), Českej republike (Katedra tanca AMU Praha) a Taliansku (Danzaria – tanečná spoločnosť Montevarchi).

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A