Miroslav Duša

Miroslav Duša je bábkarský scénograf a technológ. Vyštudoval bábkarskú scénografiu a technológiu na Divadelnej fakulte AMU v Prahe u docenta V. Kábrta. Jeho absolventskými predstaveniami boli Kráska a zviera (Panna a netvor) a Láska k trom pomarančom. Po skončení školy v roku 1989 pracoval pre Krátky film Praha a tiež pre filmové štúdio ATAN. Je spoluzakladateľom divadla TEÁTRO NELINE (1994), kde je zároveň hercom, scénografom i realizátorom. Od roku 1995 je pedagógom na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU a od r. 1996 aj na Katedre animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.  Od roku 2002 je v slobodnom povolaní. Ako scénograf spolupracuje s BIBIANOU (Dom umenia pre deti) v Bratislave, pre ktorú výtvarne realizoval mnohé divadelné projekty a výstavy. Je spoluzakladateľom Asociácie priateľov bábkového divadla a filmu. Venuje sa bábkarskej tvorbe v televízii a vo filme, pracoval vo viacerých slovenských bábkových divadlách, v Divadle loutek Ostrava a v bábkovom divadle v Osieku. Vystavoval napríklad v Múzeu bábkarských kultúr v Chrudime a v Divadle loutek v Ostrave. V roku 2000 vystavoval bábky v Montreale – Kanada. Miroslav Duša nepatrí medzi výtvarníkov, ktorý presadzujú vlastný rukopis. Hľadá výtvarnosť blízku téme, ktorú spracováva. Podvoliť sa téme a neprevyšovať ju chápe ako povinnosť výtvarníka.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A