Milan Wölfl

zbormajster, dirigent, korepetítor, klavirista
(100 rokov od narodenia, zomrel 16. 10. 1999)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A