Milan Veselý

akad. maliar, scénický a kostýmový výtvarník (80 rokov od narodenia, zomrel 25. 09. 2015)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A