Mikuláš Doboš

Štúdium operného spevu absolvoval v roku 1974 na JAMU v Brne u Viléma Přibyla. V sezóne 1974-1975 pôsobil ako sólista-elév v Opere SND, v rokoch 1975-1993 ako sólista Opery DJGT v Banskej Bystrici, od roku 1993 ako sólista Opery SND.

Banská Bystrica poskytla široký priestor pre uplatnenie umelcovho speváckeho a hereckého talentu. Debutoval postavou Angelottiho v Tosce (v Opere SND je ho v tejto postave možné vidieť dodnes). Prvá veľká príležitosť prišla s Ferrandom (Trubadúr 1980), po ňom nasledoval plnokrvný Figaro (Figarova svadba 1980), či umelecky úspešné zmocnenie sa profilového basového partu – Gounodovho Mefista (Faust a Margaréta 1982). V jeho repertoári figurovali i ďalšie veľké basové postavy – Verdiho Zachariáš (Nabucco), Dvořákov Vodník (Rusalka) či Čajkovského Knieža Gremin (Eugen Onegin). Popri operných postavách našiel Mikuláš Doboš uplatnenie aj v operete, kde mohol naplno zúročiť svoje komické herecké danosti.

Popri javiskovej činnosti sa venoval koncertnej interpretácii, najmä oblasti staršej i súčasnej piesňovej tvorby slovenských skladateľov.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A