Michal Vilec

hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, pedagóg (40 rokov od skonania, narodený 6. 8. 1902)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A