Michal Slivka

herec (90 rokov od narodenia, zomrel 15. 10. 2007)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A