Mária Kišonová-Hubová

sólistka opery, pedagogička (105. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A