Mária Hájková

herečka (30 rokov od skonania, narodená 18. 1. 1920)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A