Lýdia Lizoňová

bábkoherečka, herečka, riaditeľka BD Žilina (90 rokov od narodenia, zomrela 31. 1. 2016)

Lýdia Lizoňová už v detstve navštevovala ochotnícky súbor v rodnej Handlovej. V roku 1949 nastúpila do Divadla pracujúcich v Považskej Bystrici, kde začínala ako činoherná herečka. V roku 1954 sa stala členkou Bábkového divadla Žilina. V ňom začínala svoju dráhu bábkoherečky a neskôr v rokoch 1976 až 1981 tu pôsobila aj ako riaditeľka. Bábkové divadlo Žilina sa pod jej vedením výrazne profesionalizovalo a zaznamenávalo vysoký umelecký rast. Lizoňová sporadicky účinkovala aj v televízií ako animátorka.

Ako činoherná herečka zaujala Lizoňová presvedčivou kresbou charakterov. Jej talent sa však naplno rozvinul v súbore žilinského bábkového divadla v hravých postavičkách i rozprávkových stvárneniach dramatickej bábkarskej proveniencie. Svoju všestrannosť dokazovala v práci s bábkou, či s plastickým slovným prejavom a gestom.

 Z jej činoherných kreácií utkveli v pamäti - Hanka (Morálka pani Dulskej, 1950) a Jula (Buky podpolianske, 1950).

Z bábkového divadla spomeňme postavy – Snehová kráľovná (Snehová kráľovná, 1960), Morgana (Túžba po troch pomarančoch, 1964), Striga (Popolvár, 1966), Dora (O troch krásach sveta, 1969), Veronka (Zakliaty káčer, 1972), Matka (Materina dúška, 1975), Pestúnka Beta (Živé svetlo, 1984). Lizoňová stvárnila postavy aj vo významných inscenáciách ako Revue Ferri a Tonny (1972) a Margita a Besná (1974).

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A