Ladislav Slovák

dirigent, pedagóg (100 rokov od narodenia, zomrel 22.7.1999)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A