Ladislav Hupka

scénograf (85 rokov od narodenia, zomrel 8. 12. 1992)

Vyštudoval  architektúru na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1953 – 1959), kde bol žiakom profesora Alfréda Piffla. Ladislav Hupka pracoval ako architekt v Československej televízii v Bratislave. Tam sa po čase stal aj jej prvým profesionálnym scénografom. Jeho pričinením  vzniklo v televízii výtvarné oddelenie vrátane krajčírskych, maliarskych dielni a oddelenia pre fotografov či aranžérov. Od  roku 1974 prednášal filmovú a televíznu scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Prvé skúsenosti a poznatky televíznej tvorby získal u filmového architekta Antona Krajčoviča, ktoré si neskôr doplnil u divadelného scénografa Ladislava Vychodila. Rozhodujúca však pre neho bola samotná prax v televízii. K jeho základným výtvarným východiskám patrili autentickosť, jednota slohového štýlu ale najmä kompaktnosť výtvarného prostredia s režisérskym zámerom  a dramatickou predlohou.

Charakteristickým  výtvarným znakom jeho divadelnej tvorby  je zmysel pre detail  alebo fragment , ktorého proporciu významovo zvýraznil. Divadelnú scénografiu vytváral pre Divadlo Slovenského národného povstania v Martine, Krajové Divadlo v Nitre a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V divadelných inscenáciách najčastejšie spolupracoval s režisérmi Petrom Jezným (Kým kohút nezaspieva, Vec Makropulos, Ženský zákon), Otom Katušom (Rodeo, Dom žien), ale príležitostne aj s Ivanom Petrovickým a Petrom Scherhauferom.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A