Katarína Aulitisová

bábkoherečka, režisérka, bývalá umelecká šéfka BBD, umelecká šéfka a riaditeľka Divadla PIKI (55 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A