Judita Vicianová

herečka (80 rokov)

Už počas stredoškolského štúdia v Handlovej sa venovala divadelnej činnosti v Divadelnom súbore ZK Baník. Herectvo absolvovala na Divadelnej fakulte VŠMU (1960). Po škole nastúpila do činohry Štátneho divadla v Košiciach. Tam našla vhodné podmienky svojej hereckej realizácie a košickému divadlu ostala potom natrvalo verná až do odchodu na dôchodok roku 1997.

Hneď po nástupe dostávala vynikajúce príležitosti vo veľkých postavách mladých žien vrátane známych hrdiniek svetovej i domácej literatúry (Júlia zo Shakespearovej tragédie Romeo a Júlia, 1964; Eva v Madáchovej básnickej hre Tragédia človeka, 1966). V rozrastajúcej sa galérii jej dramatických hrdiniek nechýbali ani postavy vášnivých a zvodných žien, Vicianovej klasicky vyrovnanému herectvu boli vždy najbližšie vážne, dramatické polohy citlivo, skôr tlmene rozkrývajúce najmä senzibilnosť a zraniteľnosť ženskej psychiky a ľudského vnútra (Soňa z dramatizácie Dostojevkého Zločinu a trestu, 1966; Kleopatra zo Shakespearovej tragédie Antonius a Kleopatra, 1967; Lady Milfordová zo Shakespearovej drámy Úklady a láska, 1971; Eva zo Stodolovej drámy Bačová žena, 1973). Judita Vicianová spolupracovala s plejádou domácich košických ale aj hosťujúcich režisérov, ktorý v nej mali spoľahlivú profesionálnu spolupracovníčku. Jej herectvo organicky vyzrievalo a prechádzalo postupne k postavám úplne zrelých žien s črtami vyhraneného charakteru, v ktorých sa možno vo väčšej miere objavovali aj kreácie veseloherného žánru, dokazujúce herečkine bohaté tvorivé danosti. Vyše tridsaťpäťročná herecká tvorba Judity Vicianovej dáva nahliadnuť do viacerých vývinových etáp košickej činohry, ale tiež jednoznačne potvrdzuje, že herečka vždy patrila k jej spoľahlivým profesionálnym oporám.  

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A