Jozef Staník

sólista opery – barytón, vokálny pedagóg (40 rokov od skonania, narodený 16. 6. 1911)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A