Jozef Skovay

Jozef Skovay začínal s bábkovým divadlom v Bratislave v ochotníckom súbore Detské divadlo filmu. Neskôr sa stal jedným zo zakladajúcich členov Štátneho bábkového divadla v Bratislave, kde pôsobil v  rozmedzí rokov 1957 až 1989. Jeho činnosť v ŠBD mala umelecký aj organizačný charakter – bol bábkoherec, umelecký šéf i riaditeľ. Skovayovým pričinením divadelný súbor ŠBD postupne dozrieval a dospieval k vysokým umeleckým výsledkom. V rokoch 1956 až 1963 Skovay pravidelne účinkoval v rozhlasových hrách, vo filmovom a televíznom dabingu a tiež v televíznych bábkových inscenáciách.

Od začiatku svojej hereckej dráhy bol spájaný skôr so slovom, ako dobrý spíker. Neskôr prešiel k tvorbe charakterových postáv a plnokrvných rozprávkových bytostí. V tvorbe postavy sa opieral predovšetkým o komediálne a dobrodušné črty svojich postáv. Ohlasy na jeho herectvo hovorili často o spontánnom kontakte s detským divákom a hlboko vycizelovanom prejave.

Skovay účinkoval v mnohých inscenáciách obľúbených bábkových hier: Doktor v Tigríčkovi, Dedko v inscenácii Lopta Hopta, Prievozník v Diablovom moste, Tiger v Zvedavom sloníkovi, Záhradník v inscenácii O troch krásach sveta, Veľryba v inscenácii Šesť Pinguinčiat, Ježko v Kačiatku, Kocúr Murko v Hre a mnohé ďalšie. Stvárnil aj Klauna Tú-Tú v známej čiernodivadelnej revue Concertino unisono

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A