Jaroslav Pivko

režisér, dramaturg, dramatik, prekladateľ (90 rokov od narodenia, zomrel 16. 4. 2008)

Ako mladý absolvent divadelnej réžie VŠMU začal svoje umelecké skúsenosti zbierať a cibriť najmä v inscenáciách domácej a svetovej klasiky. Pritom neraz uplatnil aj svoje výtvarné nadanie ako autor návrhov scén a kostýmov. Osobité umelecké cítenie, rozhľad, sčítanosť a formotvorný názor osvedčil ako dramaturg žilinského Bábkového divadla. Desať rokov profiloval toto divadlo a posúval hranice jeho výrazových prostriedkov. Pivkova tvorba zároveň oslovovala vekovo širšie divácke vrstvy – scénicky a textovo. Ako autor prispel k rozvoju slovenskej bábkovej hry. Vybrúsene narábal so slovom a významom. Prekladal bábkové hry z viacerých jazykov, písal odborné články i kritiky.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A