Jana Gabčová

sólistka opery – alt, pedagogička
(20 rokov od skonania, narodená 14. 5. 1907)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A