Ivan Pacanovský

skladateľ, korepetítor, zbormajster (85 rokov)

Po skončení štúdií na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave v roku 1957 sa 15 rokov venoval pedagogickej činnosti na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V roku 1972 nastúpil do spevohry Divadla Jonáša Záborského na post korepetítora, neskôr zbormajstra. Po roku 1981 naštudoval takmer všetky zborové partie operetného (Poľská krv – 1983 aj 1998, Madame Pompadour – 1987) i muzikálového (Sladká Charity – 1986, Hello, Dolly! – 1992) repertoáru divadla. Popri práci zbormajstra sa venoval aj skladateľskej tvorbe predovšetkým pre divadlo. Stal sa autorom celého radu scénických hudobných kompozícií pre činoherné inscenácie (Dva dni v Chujave – 1976, Šenk palenčeni – 1986). Na libreto Štefana Buntu skomponoval hudobnú baladu Povodeň (1984) a na libreto Silvie Štubňovej hudobnú rozprávku Píšťalka plná pesničiek (1977). Po odchode do dôchodku začal intenzívne spolupracovať s Divadlom Romathan ako zbormajster, ale aj ako upravovateľ a aranžér hudobných inscenácií tohto divadla (Cigáni idú do neba - 1995, Stroskotanci – 1998, Miesto pre Rómov – 2004).

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A