František Kudláč

akademický maliar, režisér, scénograf (110 rokov od narodenia, zomrel 01. 12. 1990)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A