František Javorský

Po absolvovaní herectva na VŠMU v Bratislave nastúpil v roku 1978 do činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre. Od roku 1992 bol umeleckým šéfom a od 1993 do 2001 aj riaditeľom nitrianskeho divadla. V rokoch 2001 – 2003 bol riaditeľom Divadla Jonáša Záborského v Prešove, potom jeho umeleckých šéfom. Od roku 2007 do 2011 riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave. Za jeho úspechmi vo vedení divadiel sa skrýva cieľavedomá a nezdolná vôľa, húževnatosť, ale aj skromnosť, náročnosť k sebe, tolerantnosť a ústretovosť k spolupracovníkom.

Počas svojej hereckej kariéry stvárnil množstvo divadelných postáv. Stvárnil priamočiare aj psychologicky zložité charaktery Paris v Shakespearovom Rómeoeovi a Júlii (1979),  Jochanan v Hviezdoslavovej tragédii Herodes a Herodias (1983), Muž v inscenácii hry Boženy Čahojovej Studňa (1990), Lennox v Shakespearovom Macbethovi (1999). Vo svojom herectve uplatnil aj zmysel pre subtílnu, ale aj burlesknú komiku Biondello v Shakespearovej komédii Krotenie čertice(1992), Abraham Slender v Shakespearových Veselých paniach z Windsoru (1996).

Nezriedka sa objavil aj v televíznych filmoch a rozprávkach – Vláčik do stanice víťazstvo (1985), Sám sebe po kolená (1990), O Zorali a dvoch bratoch(1994), Knieža (1998).

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A