Emília Štercová

dramaturgička, prekladateľka (20 rokov od skonania, narodená 4. 2. 1935)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A