Emil T. Bartko

teoretik tanca, choreograf (75 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A