Emil Beluš

architekt, pedagóg, scénograf

(120 rokov od narodenia, zomrel 14.12.1979)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A