Eliška Slancová

sólistka baletu (20 rokov od skonania, narodená 29. 3. 1921)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A