Vernisáž výstavy Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle

Divadelný ústav pripravil výstavu s názvom Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle  pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej spoločnosti. Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. 10. 2019 o 17.00 hod. v novej budove SND foyer činohry. Kurátorom výstavy je Marek Godovič, grafické spracovanie Ondrej Gavalda.

 „Nech žijú herci!“ skandovanie davu počas novembrových demonštrácií dokazovalo, do akej veľkej miery sa divadelníci a divadelníčky stali priamymi aktérmi najväčšej politicko-spoločenskej udalosti v bývalom Československu v druhej polovici 20. storočia – ukončenia komunistickej diktatúry. Ľudia ich poznali nielen zo scén, ale aj z filmov či z televíznych obrazoviek, mali ich radi, dôverovali im. Vyhlásenia robotníkov, lekárov či učiteľov sa často odvolávali práve na odkaz študentov a divadelníkov.

Herci, herečky, režiséri či dramaturgovia prijali výzvu štrajkujúcich študentov a zapojili sa do politického diania, stali sa jednou z významných skupín, ktoré ovplyvnili revolučné zmeny. Ich javisková skúsenosť im pomáhala na demonštráciách či diskusiách zrozumiteľne tlmočiť heslá a idey vtedajšieho obdobia, ich všeobecná popularita dodávala ich slovám váhu.

V prvých momentoch revolučných dní nahrádzali mlčiace médiá, prenášali informácie dokonca aj špeciálnym vlakom, vedeli rázne, jasne, s emóciou formulovať požiadavky demonštrantov.

Výstava Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle pripravená pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej spoločnosti reflektuje prelomové dni a týždne, ktoré priniesli jeden z kľúčových medzníkov slovenských dejín. Zahŕňa dobové materiály, fotografie z archívov, z divadiel (Slovenské komorné divadlo Martin, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské národné divadlo) a mapuje nielen atmosféru na námestiach, ale aj najvýznamnejšie inscenácie tej doby, ktoré už tesne pred revolúciou mnohé z toho, čo prišlo, predznamenávali.

 

„Vás, milí výtvarníci, hudobní skladatelia, spisovatelia, vás poznajú podľa vášho diela. Ale my chodíme medzi ľuďmi s týmito tvárami, ktoré boli dvadsať rokov zneužívané. (...) A my týmto tváram vrátime pravdu.“

Marián Labuda, november 1989

A
A
A