Darina Markovičová

Štúdium operného spevu absolvovala na VŠMU v Bartislave u prof. Anny Hrušovskej (1963). V rokoch 1963-1965 pôsobila ako sólistka VUS-u. Od roku 1967 zviazala svoju profesionálnu dráhu so spevoherným súborom Novej scény, kde pôsobila až do roku 1991.

Už počas štúdia na seba upozornila ako výrazný koncertný talent, ľubozvučným, čistým, ľahko a prirodzene tvoreným hlasom, vzorovou dikciou a neobyčajne pôvabným zjavom. Všetky tieto danosti následne zúročila na javisku Novej scény. Spočiatku našla uplatnenie najmä v sopránových partoch klasických operiet (Líza v Zemi úsmevov, Žofia v Cigánskom barónovi, Anička v Hrnčiarskom bále, Wanda Kwasinskaja v Poľskej krvi,...).

Čoskoro sa jej doménou stali charakterové spevoherné postavy, dávajúce priestor nielen speváckym, ale aj hereckým dispozíciám umelkyne: Antónia (Don Quijote), Vdova (Grék Zorba), Iboja (Červená karavána), Venuša (Orfeus v podsvetí). Kritika pozitívne hodnotila i jej pohostinské naštudovanie postavy Cherubína v Mozartovej Figarovej svadbe na javisku opery Štátneho divadla v Košiciach (1974).

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A