Bohuš Králik

herec (100 rokov od narodenia, zomrel 03. 12. 1973)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A