Bohumil Haluzický

hudobný a divadelný kritik, publicista (140 rokov od narodenia, zomrel 11. 1. 1957)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A