Arnold Judt

sólista opery – tenor (20 rokov od skonania, narodený 5. 3. 1938)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A