Anna Szekeressová

operná speváčka, šepkárka (80 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A