Alžbeta Mrázová

Po absolvovaní štúdia operného spevu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1970, Anna Hrušovská) zviazala svoju životnú profesionálnu dráhu s operou Štátneho divadla Košice. Vďaka krištáľovo jasnému, ľahkému koloratúrnemu sopránu, vyznačujúcemu sa žiarivou vysokou polohou, veľmi skoro prevzala vedúce postavenie v koloratúrnom a lyrickom sopránovom odbore.

Vytvorila bohatú galériu postáv, vrátane profilových partov svojho odboru – Verdiho Traviaty, Gounodovej Margaréty, Donizettiho Adiny a mnohých ďalších. Popri opernom repertoári sa skvele uplatnila aj v operete, kde popri vokálnom talente zúročila i uvoľnené prirodzené herectvo.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A