VÝZVA: Mliečne zuby 2021

mliecne zuby

Štúdio 12 vyhlasuje 13. ročník výzvy

MLIEČNE ZUBY 2021

 

Štúdio 12 hľadá na sezónu 2021/2022 projekty začínajúcich tvorivých tímov na tému IZOLÁCIA.

Ako sme sa vyrovnali s pandémiou?
Čo všetko sa zmenilo v našich privátnych i verejných životoch?
Aké pozitívne a negatívne dôsledky malo toto obdobie na vzťahy, prácu a celkovo spoločnosť?

Čo by mal projekt obsahovať?

- základnú ideu a koncept, aby bolo zrejmé, akým spôsobom chcete pristupovať k téme IZOLÁCIA, 
- tvorivý tím – minimálne meno režiséra/režisérky, dramaturga/dramaturgičky, prípadne autora/autorky
- a vyplnenú prihlášku.

Čo sú Mliečne zuby?

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v profesionálnom divadle.

Vyberieme DVA projekty, ktoré získajú:

- zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12, 
jednorazový finančný príspevok vo výške 750 € na výrobu scény a kostýmov, 
technické zabezpečenie inscenácie, 

- režijno-dramaturgické konzultácie
premiéru a garanciu minimálne piatich repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12
- a propagáciu projektu.

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o dvoch vybraných projektoch.

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2021.

 

Informácie a zasielanie prihlášok: 

- lenka.cepkova@theatre.sk
(PREDMET E-MAILU: Mliečny zub 2021)

Výsledky zverejníme v júni 2021.

A
A
A