MK SR: formulár pre kultúru a kreatívny priemysel je zverejnený

Ministerstvo kultúry dnes zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Záujemcovia ho nájdu na webovom sídle Ministerstva kultúry SR pod odkazom Formulár.

Na základe formulára získa Ministerstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta o finančných stratách v jednotlivých oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Tieto informácie budú dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému Ministerstva kultúry. Dodanie údajov pomôže zároveň zistiť štruktúru pracovníkov a pracovníčok v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ministerstvo kultúry preto vyzýva všetkých, aby formulár vyplnili do 19. októbra 2020.

Finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia COVID-19, umožní MK SR poskytovať nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento týždeň schválila vláda a po schválení v Národnej rade SR by mal nadobudnúť účinnosť od 1. novembra tohto roka.

Prípadné otázky k formuláru treba adresovať naformular@culture.gov.sk, alebo na telefonickú informačnú linku +421 2 20482 350, ktorá bude k dispozícii počas pracovných dní od 12. októbra od 19. októbra od 9.00 do 16.00 hod.

Webový formulár nájdete na tejto stránke.


Zdroj informácie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

A
A
A