Medziodborový seminár o divadle a filme KADU

Už 6. ročník Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení sa bude v roku 2019 pod názvom 30 rokov po Nežnej vo filme a divadle venovať odkazu a ideálom Novembra ’89, s fokusom na filmové a divadelné diela, ktoré túto tému spracovávajú za obdobie od novembra 1989 až po súčasnosť. Seminár s uskutoční pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Seminár sa bude konať v Bratislave v Kine Lumière v čase od 5. 11. do 7. 11. 2019 a formou prednášok, diskusií, projekcií filmových diel, záznamov divadelných inscenácií a dokumentárnych filmov priblíži nielen udalosti Novembra ’89 a situáciu, ktorá mu predchádzala, ale bude sa venovať predovšetkým reflexii spoločenských pomerov po Nežnej revolúcii.

KADU

 

A
A
A