Letná divadelná škola - M-art-IN-theater 2019

16. – 24. august

Chcete spoznať nových divadelníkov z celého Slovenska a spolu s nimi si vyskúšať tvorivé a remeselné postupy pod vedením profesionálnych tvorcov a pedagógov? Prihláste sa do letnej divadelnej školy M-art-IN-theater 2019.

TRIEDA  A
PANTOMÍMA  A VÝTVARNOSŤ
prof.
MILAN SLÁDEK

TRIEDA B
NAJMENŠIA MASKA
Štefan Ferencz

TRIEDA C
HUDBA  V  OBRAZE  A  POHYBE
Juraj Benčík

 

PODMIENKY ÚČASTI

  • Vek najmenej 16 rokov, dovŕšený najneskôr v deň začiatku podujatia. U záujemcov mladších ako 18 rokov vyžadujeme písomný súhlas jedného zo zákonných zástupcov.
  • Zaplatený účastnícky poplatok 149.- €,  ktorý je potrebné uhradiť na účet: SK62 0900 0000 0051 5788 6199 

S poznámkou „Letná škola ; meno účastníka“, najneskôr však v hotovosti, v deň začiatku podujatia.

V cene je ubytovanie na deväť nocí na posteli internátneho domu mládeže v Martine

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
cacmartin01@gmail.com
0905 77 95 30

Pozvánku a prihlášku nájdete TU

A
A
A