Kontaktovanie Divadelného ústavu počas bezpečnostných opatrení, súvisiacimi so šírením koronavírusu

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia, súvisiacimi so šírením koronavírusu, Vás žiadame, aby ste od pondelka 16.03.2020 až do odvolania namiesto využívania telefonických liniek do Divadelného ústavu a namiesto osobných návštev, využívali výhradne iba mailovú komunikáciu nasledovnom tvare:

Sekretariát DÚ: du@theatre.sk
meno.priezvisko@theatre.sk

Ďakujeme za pochopenie.

A
A
A