Špeciálna knižnica funguje len ako výdajňa vopred objednaných výpožičiek

Špeciálna knižnica Divadelného ústavu v čase pandémie koronavírusu a núdzového stavu v termíne od 10. 2. 2021 až do odvolania funguje zmysle § 1 ods h Vyhlášky č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa len ako výdajňa vopred objednaných zapožičaných publikácií.

Vaše výpožičky si môžete prísť vyzdvihnúť v nasledovných dňoch a časoch za dodržania uvedených podmienok:

PONDELOK: 10.00 - 17.00 hod. 
UTOROK: ---
STREDA: 10.00 - 17.00 hod. 
ŠTVRTOK: ---
PIATOK: ---

Návšteva špeciálnej knižnice je podmienená vopred dohodnutým termínom (dátum a presný čas) prostredníctvom e-mailovej adresy: viera.sadlonova@theatre.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 20487 301.

Pred návštevou knižnice v dohodnutom termíne a čase je návštevník špeciálnej knižnice povinný v predstihu doručiť požiadavku na knižné tituly vybrané cez online KIS Divadelného ústavu ON-LINE katalóg - Zadanie otázky - Divadelný ústav Bratislava - katalóg Clavius (theatre.sk), výber kníh priamo v knižnici v tejto fáze COVID automatu nie je možný.

Pri príchode do budovy je návštevník povinný v zmysle vyhlásenia MK SR Knižnice ostávajú otvorené aj po spustení covid automatu » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk) preukázať sa na vrátnici v zmysle Uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5. 2. 2021 negatívnym antigénovým testom – nie starším ako 7 dní - na COVID-19 alebo iným povoleným dokladom a počkať na súhlas s obsluhou od pracovníčok knižnice.

Prístup k výdajnému okienku Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu je možný len za dôkladného dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Ďakujeme za pochopenie.       

A
A
A