Kniha týždňa – Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana

Terpischora

MIKLÓS VOJTEK: TERPSICHORA ISTROPOLITANA za 12,00 €

Terpsichora Istropolitana Miklósa Vojteka detailne odkrýva doteraz pomerne neznámu a neprebádanú oblasť – dejiny tanca v 18. storočí v Prešporku – slávne obdobie našej histórie, keď dnešná Bratislava patrila k významným politickým a kultúrnym oblastiam habsburského cisárstva. Terpsichora Istropolitana je mimoriadne významným a cenným dielom pre slovenskú kultúru i históriu, jeho dosah sa premietne do poznania celkového umeleckého i spoločenského kontextu 18. storočia na našom území. Prináša nové poznatky o málo zmapovanom období dejín slovenského tanečného divadla 18. storočia nielen z národného, ale i teritoriálneho hľadiska. Súčasťou knihy je bohatý ilustračný materiál, mnohostranne tematizované prílohy, registre a použitá literatúra, ktoré pomáhajú orientovať sa v jej obsahu. Publikáciu lektorovali doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD. a doc. Marcela Grecmanová.

Kniha dostala čestné uznanie na 7. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii publikácia o kultúrnom dedičstve a Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009.

Všetky knihy Divadelného ústavu nájdete v IC Prospero na Jakubovom námestí 12, na www.theatre.sk a v sieti slovenských kníhkupectiev. 02/20487405, prospero@theatre.sk

A
A
A