Kniha týždňa – Peter Brook: Čo mám na jazyku. Úvahy o jazyku a význame

BrookPeter Brook: Čo mám na jazyku. Úvahy o jazyku a význame
Za zvýhodnenú cenu v IC Prospero: 7,00 €

Najnovšia kniha režiséra Petra Brooka vyšla v slovenskom jazyku krátko po originálnom vydaní.

„Už roky sa zamýšľam nad tým záhadným vzťahom medzi slovom a jeho skutočným významom. Slová sú často nevyhnutné. Slová, ako stoličky a stoly, nám umožňujú pohybovať sa v každodennom svete. Príliš ľahko sa však slovo dostáva do popredia. Podstatný je význam. Už ticho má význam, význam, ktorý sa domáha uznania vo svete premenlivých foriem a zvukov.

Lenivo sme si zvykli zovšeobecňovať. Teraz uvidíme, že presne tak, ako v atóme, keď ho roztvoríme a nájdeme celé univerzum, tak aj keď sa pristavíme pri nejakej vete, zistíme, že každé jej slovo a každá jej slabika zakaždým rezonujú inak.“

Peter Brook

A
A
A