KNIHA MESIACA FEBRUÁR: DRÁMA nie je súťaž

kniha mesiaca

DRÁMA nie je súťaž - Dvadsať rokov súťaže DRÁMA

Publikácia Divadelného ústavu DRÁMA nie je súťaž prináša prehľadnú faktografickú orientáciu v slovenskej dramatickej produkcii uplynulých dvadsiatich rokov v rámci súťaže divadelných hier DRÁMA. Iniciuje ju Divadelný ústav v Bratislave ako súčasť širokej podpory súčasnej slovenskej dramatiky a jej väčšej prítomnosti v repertoári slovenských divadiel. Zborník zostavovateliek Lenky Čepkovej a Vladislavy Fekete dokumentuje dve desaťročia dramatickej súťaže, ktorá do slovenského profesionálneho divadla uviedla desiatky nových mien i kvalitných textov. Publikácia obsahuje vlastné životopisy autoriek a autorov – účastníkov súťaže, anotácie odmenených a finálových textov, súpis inscenácií ocenených hier i výberovú fotografickú dokumentáciu. Dizajn publikácie podpisuje renomovaná grafička Mária Rojko.


Doteraz bolo do súťaže DRÁMA za dvadsať rokov jej existencie prihlásených okolo 700 hier. Ak sa na začiatku do súťaže hlásili už etablovaní autori a autorky ako Viliam Klimáček, Eva Maliti-Fraňová, Jana Bodnárová, Silvester Lavrík, Miloš Karásek, Iveta Škripková a talentovaní začiatočníci Roman Olekšák, Peter Pavlac, Marek Godovič, Michal Ditte, Andrej Kuruc, Peter Scherhaufer, časom súťaž získala aj podobu hľadača talentov. Zo súťaže vzišli dnes už známi autori ako Dušan Vicen, Pavol Weiss, Lukáš Brutovský, Zuza Ferenczová, Štefan Timko, Gabriela Alexová, Michaela Zakuťanská, Ján Papuga, Lenka Čepková, Kaja Kowalczuková, Samo Chovanec a ďalší. Dvadsať rokov DRÁMY ukázalo novú generáciu dramatičiek a dramatikov, ktorí zanechávajú výrazné stopy v slovenskom divadle, prinášajú svojské pohľady a veľmi otvorene a bezostyšne komentujú dobu a jej odvrátenú tvár. Už to nie sú iba literáti, ktorí píšu dramatické texty, ale dramatici, ktorých diela uvádzajú slovenské divadlá.

(úryvok z úvodu DRÁMA nie je súťaž – To najlepšie, čo doma hráme od Vladislavy Fekete)


Zostavili: Lenka Čepková, Vladislava Fekete

Grafický dizajn a zalomenie: Mária Rojko

Ilustrácie: Miloš Kopták

Autori anotácií: Lenka Čepková, Martina Daubravová, Marek Godovič, Mária Karoľová, Diana Pavlačková, Dušan Poliščák, Zuzana Poliščák Šnircová, Zuzana Uličianska, Alžbeta Vakulová, Bohunka Vaňková, Katarína Vozárová, Dominika Zaťková

Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020.


Viac informácií o publikácii nájdete na našej webovej stránke

A
A
A