Knižnica Divadelného ústavu je opäť otvorená pre verejnosť od 12. mája 2020 v bezpečnostnom režime

Knižnica Divadelného ústavu bude až do odvolania pre verejnosť fungovať v režime utorok a štvrtok od 9:00 – 15:00 hod.

Hygienické opatrenia pre návštevníkov Knižnice Divadelného ústavu:

  1. Návšteva Knižnice Divadelného ústavu je možná len na základe dopredu dohovoreného dňa, presného času návštevy Knižnice a dopredu doručeného zoznamu knižničných dokumentov, pričom maximálny počet kníh na jednu výpožičku je 5.
  2. Pred príchodom do Knižnice je každý návštevník povinný vyplniť dotazník, resp. čestné vyhlásenie návštevníka o svojom zdravotnom stave, ktoré je k dispozícii TU.
  3. Každý návštevník je povinný si na vrátnici budovy vydezinfikovať ruky.
  4. Každý návštevník je povinný nosiť a mať na sebe po celú dobu zotrvávania v budove ochranné rúško. Ak osoba nedisponuje vlastným ochranným rúškom, je povinná si ochranné rúško zakúpiť na sekretariáte Divadelného ústavu.
  5. Pred Knižnicou Divadelného ústavu sa budú nachádzať ochranné rukavice, ktoré je každý návštevník povinní si nasadiť pred manipuláciou s knihami a inými knižničnými dokumentmi.
  6. Každý návštevník je pred poskytnutím knižničných služieb povinný podrobiť sa meraniu teploty, ktoré vykonáva zamestnankyňa knižnice.
  7. Pri odchode z Knižnice návštevník odhodí ochranné rukavice do zbernej nádoby  určenej na tieto účely a označenej „Odpad - ochranné rukavice“, ktorá bude umiestnená pred Knižnicou.

Pre výpožičku a vrátenie kníh je nutné dodržať nasledovný postup:

  1. Pri návšteve knižnice z dôvodu vypožičania i vrátenia dokumentov je nutné priniesť vyplnený Dotazník návštevníka pred vstupom do knižnice.
  2. Pred návštevou knižnice z dôvodu vypožičania i vrátenia dokumentov je nutné dohodnúť si presný termín návštevy, a to cez e-mailovú adresu kniznica@theatre.sk alebo na tel. č. 02/204 87 301
  3. Pre vypožičanie dokumentov je nutné zaslať presný zoznam dokumentov aj so signatúrami dokumentov, ktoré nájdete v našom on-line katalógu http://lib.theatre.sk/katalog/l.dll?htm~baze.htm. Prosíme vypísať všetky dostupné signatúry a následne zoznam zaslať na e-mailovú adresu kniznica@theatre.sk alebo zavolať na tel. č. 02/204 87 301. Maximálny počet objednaných dokumentov je 5

V dňoch 19. a 21. mája 2020 bude Knižnica Divadelného ústavu zatvorená z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky.

A
A
A