Hromadné čerpanie dovolenky v termíne 18. – 22. 5. 2020

Divadelný ústav na základe dohody so zamestnaneckým dôverníkom určuje hromadné čerpanie dovolenky v termíne 18.  22. 5. 2020 nepretržite.

V prípade naliehavých záležitostí nás kontaktujte na e-mailovej adrese Divadelného ústavu du@theatre.sk, resp. na telefónnom čísle 0911/183 076. Na Vaše otázky Vám dáme aktuálne odpoveď, resp. v zákonnej lehote poskytneme informácie.

A
A
A