Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Vladimír Predmerský a kolektív

Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Peter Brook

E - kniha

A Century of Theatre

Divadelné storočie

Vladimír Blaho

Viva La Bohéme!

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection

Mišo Kováč Adamov

Hra o svätej Dorote

Publikácia odborníka na slovenské ľudové divadlo, Miša Kováča Adamova vznikla na základe sy

Stanislav Vrbka

Súborné dielo II. Divadelné súvislosti

Druhý zväzok súborného diela Stanislava Vrbku. Popri divadelných kritikách sa Stanislav Vrbka

Ladislav Lajcha

Silueta generácie. Osobnosti činohry SND

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav udelil Cenu Jozefa Miloslava Hurbana

Vladimír Štefko a kolektív autorov

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divad

Stanislav Vrbka

Súborné dielo I. Kritiky divadelných inscenácií 1955 - 1969

Stanislav Vrbka bol kritikom, pre ktorého systematická každodenná umeleckokritická činnosť ne

Henrieta Moravčíková, Viera Dlháňová

Divadelná architektúra na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčaciu doložku

A
A
A