Veľká doktorská rozprávka

Milan Dubovský

Veľká doktorská rozprávka

Dirigent: Dušan Štefánek

Réžia: Andrea Hlinková

Scéna a kostýmy: Miriam Struhárová

Choreografia: Milan Kereš

 

Obnovená premiéra

A
A
A