Štefan Kvietik

V rokoch 1953 – 1957 študoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Po absolvovaní prijal angažmán v Armádnom divadle v Martine. Hercovo martinské pôsobenie vyvrcholilo spoluprácou s režisérom Jozefom Budským pri titulnej postave Shakespearovej tragédie Macbeth.

Od roku 1959 sa stal členom Slovenského národného divadla, kde sa okamžite zaradil medzi protagonistov súboru. Vďaka spolupráci s viacerými režisérmi mal príležitosť vyskúšať si rôzne herecké polohy a poetiky, čo diferencovalo a podporovalo jeho hereckú disponovanosť.

V réžiách Karola L. Zachara využil najmä komediantské polohy ako Ricaredo (Učiteľ tanca, 1966), von Thurming (Strach z pekla, 1968). V inscenáciách Jozefa Budského stvárňoval postavy rozporuplných osudových mužov, ktorým vlial do duše ľudské teplo a dôraznú charakterovú drobnokresbu – Jozef Hajman (Antigona a tí druhí, 1962), Páter Piccardo Fontana (Zástupca, 1966) a Joe (Čas tvojho žitia, 1973). Herecky mu vyhovovala aj racionálna a filozofická poetika Tibora Rakovského – Sebastián (Čo len chcete, 1962). S expresionisticky orientovaným režisérom Pavlom Hasprom spolupracoval až do svojho odchodu z divadla. Stvárňoval  v jeho inscenáciách postavy založené na vnútornom dramatizme a rozporuplnosti – Edumnd (Kráľ Lear, 1975),  Pag (Zámka škripí, 1982) a Kurt (Play Strindberg /Tanec smrti/, 1993).    

Štefan Kvietik patrí k hereckej generácii, ktorá svojou univerzálnosťou a presvedčivosťou vytvorila pozoruhodné kultúrne hodnoty slovenského profesionálneho divadelníctva.  

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A