V osídlach

Milo Urban

V osídlach

Dramatizácia: Michal Babiak

Dramaturgia: Miron Pukan

Scéna: Alžbeta Vakulová

Kostýmy: Alžbeta Vakulová

Hudba: Štefan Pálfi

Réžia: Anna Šoltýsová

Asistent réžie: Jozef Novysedlák

A
A
A